Spoznaj Turiec
MENU
Spoznaj Turiec
Povoden 1903 A

Povodeň v Turci 1903

Jednou z prvých ničivých povodní na začiatku 20. storočia bola povodeň v roku 1903. Vyliata voda z koryta Váhu spôsobila materiálne škody na Liptove, na dolnom konci Turca a na Považí, najmä v Žiline. Povodne koncom 19. storočia a v celom 20. storočí sa dostali na fotografie, ale spomínaná povodeň z roku 1903 sa dostala na sériu pohľadníc.

Pokračovanie článku

Mädokýš 01

Mädokýš

Nielen minerálny prameň Mädokýš, ale celé jeho okolie patrilo v minulosti vyhľadávaným miestom na výlety Martinčanov. Hovoríme o konci 19. storočia ako aj 60. a 70. rokoch minulého storočia. Minerálny prameň bol pôvodne prekrytý dreveným altánkom, aby do neho nepršalo. Drevený altánok bol neskôr nahradený murovanou stavbou.

Pokračovanie článku

Spoznaj Turiec Martin Slovenska Narodna Kniznica

Slovenská národná knižnica

Myšlienka vzniku národnej knižnice Slovákov vznikla už v 19. storočí. Význam tejto inštitúcie odzrkadľoval potrebu vznikajúceho národného povedomia o zachovaní písomných materiálov, kníh a listín, pre budúce generácie. Zbierka takého formátu bola považovaná za nutnosť pri procese sebaurčenia slovenského národa.

Pokračovanie článku

Vodná Nádrž Turček 01

Turček: Najmladšia vodárenská nádrž na Slovensku

Myšlienka využiť vodu z lokality Horného Turca vznikla pôvodne v kremnickom rudnom regióne v 14. – 15. storočí, kedy bol vybudovaný Turčekovský vodovod – jeho účelom bolo priviesť vodu do priestorov ťažobní. V dvadsiatom storočí nastala potreba dopravovať vodu do nedostatkových oblastí okresov Prievidza a Žiar nad Hronom, tento krát za účelom zásobovania obyvateľstva pitnou vodou.

Pokračovanie článku

ústav štefánika 01

Stredná zdravotnícka škola v Martine

Vznik Ústavu Milana Rastislava Štefánika bol úzko spätý s novým politickým usporiadaním v Strednej Európe, konštituovaním Československej republiky po 1. svetovej vojne a s dvomi spoločenskými inštitúciami, zameranými na sféru sociálnu a zdravotnú: Červeným krížom a Živenou, spolkom slovenských žien.

Pokračovanie článku

štefánikov ústav 01

Ústav M. R. Štefánika

Budova niekdajšej Strednej zdravotníckej školy v Martine patrí medzi významné historické a kultúrne pamiatky mesta Martin. Bola postavená v rokoch 1924 – 1926 ako účelové zariadenie pre výučbu spolu s internátom. V tom čase tu sídlil Ústav Milana Rastislava Štefánika, ktorého súčasťou bola aj škola pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť.

Pokračovanie článku

Pamätná Izba Hany Zelinovej 01

Pamätná izba Hany Zelinovej vo Vrútkach

Útulná a autenticky zariadená miestnosť na Mestskom úrade vo Vrútkach slúži ako spomienka na slovenskú spisovateľku a vrútockú rodáčku Hanu Zelinovú, ktorej meno nesie aj miestna vrútocká knižnica a základná škola. Hana Zelinová sa narodila v roku 1914 vo Vrútkach a patrila k najúspešnejším slovenským spisovateľkám.

Pokračovanie článku

železnica 01

Najväčšie technické dielo na území bývalej Uhorskej monarchie

Vedeli ste, že prvý vlak do Vrútok dorazil pred viac než 150 rokmi? Práce na Košicko-bohumínskej železnici začali v roku 1869, kedy došlo k vyvlastňovaniu pozemkov potrebných na výstavbu. Výstavba úseku v dĺžke 139 km (Poprad – Žilina) bola zahájená 15. decembra 1869.

Pokračovanie článku

Skanzen 01

Múzeum slovenskej dediny

Snaha o vybudovanie celoslovenského múzea v prírode siaha takmer 130 rokov do našej histórie. Dokumentácia ľudového staviteľstva a tradičnej stavebnej kultúry prostredníctvom nákresov, plánov, fotografií a neskôr aj modelov bola jedným z cieľov Muzeálnej slovenskej spoločnosti už od jej založenia v roku 1893.

Pokračovanie článku

Kategória MAPA Slider Obrázok 01

Základná škola na Ulici Pavla Mudroňa

Škola, ktorá niesla meno po prvom prezidentovi Československej republiky. Po 1. svetovej vojne sa možnosti a priestory na výučbu v Martine neustále zhoršovali, počet žiakov však narastal. Túto situáciu sa preto v roku 1928 rozhodlo riešiť obecné zastupiteľstvo výstavbou úplne novej školy.

Pokračovanie článku