Spoznaj Turiec
MENU
Spoznaj Turiec

Základná škola na Ulici Pavla Mudroňa

Škola, ktorá niesla meno po prvom prezidentovi Československej republiky

Po 1. svetovej vojne sa možnosti a priestory na výučbu v Martine neustále zhoršovali, počet žiakov však narastal. Túto situáciu sa preto v roku 1928 rozhodlo riešiť obecné zastupiteľstvo výstavbou úplne novej školy. Mesto Martin získalo od evanjelickej cirkvi pozemok v blízkosti druhej budovy Matice slovenskej a s výstavbou sa mohlo začať.

Modernú trojposchodovú budovu pre Štátnu ľudovú školu v Martine začala budovať v roku 1931 známa martinská staviteľská firma Hlavaj, Palkovič, Uličný. Na projekte pracoval Ing. arch. Vojtech Šebor z Bratislavy.

Budovu školy dňa 21. októbra 1934 slávnostne odovzdal starosta Martina Ján Fraňo správcovi školy Jurajovi Molnárovi. Pomenovali ju po prezidentovi Česko-slovenskej republiky T. G. Masarykovi.

 

 

Stavba už od začiatku pútala svojim impozantným vzhľadom, interiérom aj zariadením. Typickým znakom školy je od jej vzniku až po súčasnosť súsošie žiaka a žiačky z modranskej keramiky, ktorého autorom je akademický sochár Fraňo Štefunko.

Vo vnútri, oproti hlavnému vchodu, visí mramorová pamätná tabuľa s textom hovoriacim o poslaní školy. Súčasťou priestorov boli aj dielne, byty pre domovníka, správcu, učiteľa, kresliarne, kabinety, telocvičňa, WC a sprchy. Areál školy dotvárala záhrada a veľké priestory na športovanie.

Osud školy bol nevyhnutne spätý s politickými a spoločenskými udalosťami, preto sa z dôvodu rôznych reforiem striedali označenia pôvodnej Štátnej ľudovej školy v Martine na Štátnu ľudovú školu dievčenskú a chlapčenskú, Národnú školu chlapčenskú a dievčenskú, Osemročnú strednú školu na Mudroňovej ulici, Základnú deväťročnú školu na Mudroňovej ulici až po súčasnú podobu názvu – Základná škola na Ulici Pavla Mudroňa. Škola je umiestnená v príjemnom prostredí centra mesta Martin v blízkosti významných ustanovizní.

Príspevok bol pripravený v spolupráci s vedením ZŠ na Ulici Pavla Mudroňa.