Spoznaj Turiec
MENU
Spoznaj Turiec

Všeobecné obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope spoznajturiec.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: ZRNKO, družstvo, 226 Necpaly, 038 12 Necpaly, IČO: 36439738, DIČ: 2022130649, IČ DPH: SK2022130649, info@spoznajturiec.sk Dodávateľ je registrovaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 10085/L.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-99, 011 79 Žilina 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, 036 80 MartinRVPS Martin, Záturčianska 1, 036 80 Martin

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke aj pri dokončení objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

  • Platobnou kartou cez platobnú bránu. Platba na dobierku nie je možná.
    Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Cena dodania

Predávajúci si účtuje nasledujúce ceny za dodanie produktu (poštovné):

  • Doručenie kuriérom v rámci Slovenska – 3,90€ s DPH,
    pri objednávke nad 50€ s DPH (vrátane) – 0€
  • Vyzdvihnutie objednávky na zvolenej prevádzke v Potraviny Zrnko v Žabokrekoch / recepcia Hotel Bystrička : 0€

Dodanie tovaru

Osobný odber – je bezplatný a možný na adresách:

  • Zrnko Poctivé Potraviny – Žabokreky 389, Žabokreky 038 40 , v čase otváracích hodín predajne (pracovné dni – pondelok – piatok 7:00-17:30, sobota 7:00-12:00, okrem sviatkov)
  • Hotel Bystrička recepcia – Bystrička 152, 038 04, Bystrička, každý deň od 8:00 – 20:00, zatvorené 18-26.12.2021

Zakúpený tovar nie je ihneď pripravený na vyzdvihnutie. Tovar si môžete prebrať až po obdržaní notifikačnej e-mailovej správy o zmene stavu objednávky.

Kuriérom – tovar zasielame do 10dní od prijatia objednávky.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.