Spoznaj Turiec
MENU
Spoznaj Turiec

Pamätná izba Hany Zelinovej vo Vrútkach

Útulná a autenticky zariadená miestnosť na Mestskom úrade vo Vrútkach slúži ako spomienka na slovenskú spisovateľku a vrútockú rodáčku Hanu Zelinovú, ktorej meno nesie aj miestna vrútocká knižnica a základná škola.

Hana Zelinová sa narodila v roku 1914 vo Vrútkach a patrila k najúspešnejším slovenským spisovateľkám. Zomrela vo veku nedožitých 90 rokov v Bratislave (2004), kde tvorila až do sklonku života. Pochovaná je na vrútockom cintoríne.

Vo svojom rodnom meste navštevovala ľudovú a meštiansku školu a v štúdiu pokračovala na učiteľskom ústave v Bratislave. Jej literárne začiatky siahajú do roku 1933, kedy začala uverejňovať svoje prvé príspevky v novinách, časopisoch a rozhlase.

Rodáčka sa preslávila najmä tvorbou pre deti a mládež, no písala aj literatúru pre dospelých, v ktorej venuje významné miesto svojmu rodnému mestu. Počas života napísala spolu 110 kníh, z toho 31 románov, 17 kníh pre mládež, 25 rozhlasových hier, 18 televíznych filmov a inscenácií a jeden celovečerný film, pričom jej knihy boli preložené do 15 jazykov.

 

V roku 2001 jej bolo udelené vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za celoživotné dielo a v roku 2002 ju vyhlásili za osobnosť Turca, svoje rodné mesto Vrútky totiž spomínala takmer v každej knihe. Najpopulárnejšou knihou Hany Zelinovej bol Alžbetin dvor, románová trilógia, ktorá pokračuje s Volaním vetra a Kvetom hrôzy.

Pamätná izba venovaná životu a dielu Hany Zelinovej bola verejnosti sprístupnená v roku 2003. Nachádza sa v budove Mestského úradu vo Vrútkach – môžete tu vidieť autentický nábytok, hojdacie kreslo, písací stôl, veci z osobnej pozostalosti, zbierku diel vydaných v rôznych svetových jazykoch či iné cenné exponáty.

Inštalácia izby bola zverená do rúk odborníkov, ktorí v záujme zachovania autentickosti prostredia, v ktorom sa Hana Zelinová venovala svojej umeleckej tvorbe, využívali predmety, tvoriace jej pôvodný osobný majetok – významná rodáčka totiž Vrútkam darovala kompletnú pracovňu a významnú časť svojej tvorby.