Spoznaj Turiec
MENU
Spoznaj Turiec

Ústav M. R. Štefánika

Budova niekdajšej Strednej zdravotníckej školy v Martine patrí medzi významné historické a kultúrne pamiatky mesta Martin. Bola postavená v rokoch 1924 – 1926 ako účelové zariadenie pre výučbu spolu s internátom. V tom čase tu sídlil Ústav Milana Rastislava Štefánika, ktorého súčasťou bola aj škola pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť.

Základný kameň budovy ústavu bol položený 9. augusta 1922, v roku 2022 tak čaká túto budovu významná storočnica.

K pozemku, ktorý darovalo mesto Turčiansky Svätý Martin sa prikúpili ďalšie dve parcely. Situačné plány budovy vypracoval Ján Pacl z Prahy. Stavebné práce boli verejnou súťažou zadané staviteľskej firme Hlavaj-Palkovič-Uličný a stavba sa začala na jeseň roku 1923.

Slávnostné otvorenie Ústavu M. R. Štefánika sa konalo 26. septembra 1926. Budova v tom čase patrila medzi najkrajšie a najmodernejšie školy na Slovensku. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj vtedajší prezident republiky Tomáš G. Masaryk.

 

Počas existencie budovy sa názov školy niekoľkokrát zmenil – v priebehu druhej svetovej vojny bol zmenený názov školy na Štátnu ošetrovateľskú školu, neskôr zase na Zdravotnícku školu – trojročné štúdium. Po novembri 1989 dostala škola názov Stredná zdravotnícka škola Milana Rastislava Štefánika. Na budove sa tak právom umiestnilo meno a v záhrade školy busta tohto významného slovenského štátnika a diplomata.

V parku sa nachádzajú busty na pomníkoch Tomáša G. Masaryka a Milana R. Štefánika. Autorom busty T. G. Masaryka je významný sochár Josef Mařatka a busta M. R. Štefánika je od autora Františka Úprka.

V roku 2003 sa stala Stredná zdravotnícka škola súčasťou Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Všetci pedagógovia a rovnako aj pracoviská bývalej Strednej zdravotníckej školy Milana R. Štefánika boli začlenené do Ústavu ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty JLF UK.