Spoznaj Turiec
MENU
Spoznaj Turiec

Najväčšie technické dielo na území bývalej Uhorskej monarchie

Vedeli ste, že prvý vlak do Vrútok dorazil pred viac než 150 rokmi? Práce na Košicko-bohumínskej železnici začali v roku 1869, kedy došlo k vyvlastňovaniu pozemkov potrebných na výstavbu. Výstavba úseku v dĺžke 139 km (Poprad – Žilina) bola zahájená 15. decembra 1869. Na tejto náročnej trati prekonávali sklon 14,3 ‰ medzi Liptovským sv. Mikulášom a Štrbou, kde postavili aj najväčšie mosty z oceľovej priehradovej konštrukcie a vybudovali tri tunely. Prvý vlak z Popradu smerom do Žiliny vypravili 7. decembra 1871 o 23.25 hod. a do Žiliny prišiel 8. decembra 1871 o 6.00 hod.

 

Vďaka železnici vyrástlo na pravom brehu rieky Turiec nové mesto. Stavebný rozvoj Vrútok bol v porovnaní s ostatnými uhorskými mestami na oveľa vyššej úrovni. Okrem Hlavných dielní, jedného z najväčších zamestnávateľov regiónu, sa v meste a jeho okolí rozrástol priemysel, obchody, kostoly, nové školy a hotely. Život v meste ovládli rôzne kultúrne, divadelné aj športové spolky. Na periférii vznikli robotnícke štvrte či štvrte vyšších úradníkov. O rok neskôr (1872) vyrazil prvý vlak aj smerom do Martina a ďalej na železničný úsek do Zvolena. V roku 2022 nás preto čaká okrúhle výročie – 150 rokov od príchodu prvého vlaku do mesta Martin.

Zaujímavosti z výstavby a prevádzky:

  • po dobudovaní celej hlavnej trate mala KBŽ dĺžku 367 km
  • dva páry vlakov denne prešli túto vzdialenosť za 13 hod. a 18 min.
  • náklady na vybudovanie celej trate aj s vybavením sa vyšplhali na 58,237.800 zlatých

Príspevok bol pripravený v spolupráci so združením METRO a Igorom Dobrovolným. Použité fotografie sú z archívov SNK, Márie Verešovej, Považského múzea Žilina – Budatín, Martina Kleskeňa a Igora Dobrovolného.